Naša činnosť
  • Konzultácie a poradenstvo pri zavádzaní a správe certifikačných systémov FSC, PEFC a ISO v lesnom hospodárstve a spracovateľských podnikoch,
  • ISCC (International Sustainability Carbon Certification) pre pestovateľov, výrobcov a obchodníkov s plodinami, biomasou a biopalivami
  • Špecialista na zavádzanie a údržbu systémov náležitej starostlivosti v rámci EUTR a UK TR
  • Expert na výkon a hodnotenie auditov dodávok kontrolovaného dreva  a kontrolovaných zdrojov v systémoch FSC a PEFC
  • Činnosť interného audítora pre systémy, FSC, PEFC  a ISO.
  • Externá správa Skupinových schém certifikácie lesného hospodárstva a spracovateľských reťazcov
  • Spolupráca so znalcami  odbore lesníctvo - odvetvia: Hospodárska úprava lesov, Pestovanie lesov, Spracovanie dreva; Odhad hodnoty lesov ; Odhad škôd lesných porastov
  • Spolupráca so spoločnosťami poskytujúcimi služby v oblasti vypracovania programu starostlivosti o lesy