Naša činnosť
  • Konzultácie a poradenstvo pri zavádzaní a správe certifikačných systémov FSC, PEFC a ISO v lesnom hospodárstve a spracovateľských podnikoch,
  • ISCC (International Sustainability Carbon Certification) a SURE (SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme) pre pestovateľov, výrobcov a obchodníkov s plodinami, biomasou a biopalivami
  • Špecialista na zavádzanie a údržbu systémov náležitej starostlivosti v rámci EUTR a UK TR
  • Expert na výkon a hodnotenie auditov dodávok kontrolovaného dreva  a kontrolovaných zdrojov v systémoch FSC a PEFC
  • Činnosť interného audítora pre systémy, FSC, PEFC  a ISO.
  • Externá správa Skupinových schém certifikácie lesného hospodárstva a spracovateľských reťazcov
  • Spolupráca so znalcami  odbore lesníctvo - odvetvia: Hospodárska úprava lesov, Pestovanie lesov, Spracovanie dreva; Odhad hodnoty lesov ; Odhad škôd lesných porastov
  • Spolupráca so spoločnosťami poskytujúcimi služby v oblasti vypracovania programu starostlivosti o lesy

Vybrané referencie

Silva-Pro poskytuje konzultačné a poradenské služby pre popredné drevospracujúce slovenské, české, nadnárodné spoločnosti, majiteľov, užívateľov a správcov lesných majetkov.
httpswwwprpskimageslogo-prp-s-r-opng      httpswwwbukozaeuimagesbukozabukoza-holdingpng      IKEA_Logo 1           httpshsattypo3confexttheme_hsResourcesPublicImageshs_logo-tgpng      httpsprintprogressskfiles201509slovenska-grafia-logojpg

    httpswwwslovwoodskData3359UserFilesimageslogopng    httpswwwmondigroupcomUIimagesMondi-Logo_Animationgifv637762185719004658   Logo - Lenzing     httpknoxpacomwp-contentuploads201901Kronospan-Logo-2jpg    Certifikované lesy:

Silva-Pro sa aktívne podieľala na príprave 90% z 320 000 ha aktuálnej výmery FSC certifikovaného lesa na Slovensku. Máme pozitívne referencie z nášho pôsobenia pri zavádzaní systémov certifikovaného lesného hospodárenia v Českej Republike, Poľsku, na Ukrajine a v Lotyšsku.Skupinové schémy certifikácie lesa:

vodn strnkaLESVITA (16 000 ha)
Di Mihalik ( 5 300 ha)
GRZVNL (Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov) (20 000 ha)
Únia diecéznych lesov Slovenska (22 000 ha)
JASE ( 4 300 ha)